Google+

Login

New topic Reply to topic   [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: Del 40b Mentale hindringer. Passiv-innstilling
PostPosted: Sat Jul 09, 2011 10:36 am 
Offline
White Lady
User avatar

Joined: Wed Apr 06, 2005 4:18 pm
Posts: 3873
Location: Eriksbråten, Skotterud
Når man driver med hester, er det viktig å ha en aktiv innstilling til livet. Hester er aktive vesener som lever akkurat her og nå. De vurderer deg og hvordan du fremstår til enhver tid, og bryr seg ikke i det hele tatt om hva du gjorde i går eller hva du har tenkt å gjøre etterpå. Det er bare nuet som gjelder.

I det moderne samfunnet har vi sakte blitt mer og mer passivt innstilt. Kanskje i så stor grad at vi ikke er klar over hva dette innebærer, og hvordan det innvirker på vårt forhold til hestene. Derfor skal vi spandere et helt kapittel på dette temaet.

En passiv innstilling til livet og verden baserer seg på at en ikke kan innvirke så mye direkte på tilværelsen her og nå, men har lært seg å manipulere omverdenen til å tilpasse seg til en selv og ens egne behov. En slik passiv innstilling virker bare på mennesker, som har bevissthet, samvittighet og skyldfølelse.

Noen eksempler på passiv tankegang:

- Andre skal ta hensyn til meg og mine følelser. Hvis jeg blir fornærmet eller lei meg, er det den andres feil, fordi andre må ta ansvar for å finne ut hva jeg føler.
- Hvis jeg er misfornøyd med noe, blir jeg lei meg, og så er det den andres ansvar å finne ut at jeg er lei meg, og komme til meg og ordne opp.
- Hvis den jeg er fornærmet på ikke bryr seg om meg, kan jeg bruke forskjellige grep for å få vedkommende på bedre tanker, for eksempel å sverte vedkommende i andres øyne, slik at jeg får viljen min. Eller ihvertfall føler jeg meg ikke så lei meg lenger, når andre står på min side og støtter meg.
- For å sikre at jeg eller noen av mine ikke blir skadet, er det viktig å ikke gjøre farlige ting, holde kontrollen og beskytte seg med bandasjer, sikkerhetsutstyr og annet utstyr.
- Det er viktig å kontrollere potensielt farlige individer, ved å stenge inne og binde fast hestene, leie i hingstebitt, stenge inne i boks og bur, kontrollere barna, partneren og andre en er glad i. De får bare ta hensyn til mine følelser. Jeg er jo redd for at de skal skade seg!
- Aktive mennesker og viltre hester er farlige og må dempes. Aktive mennesker dempes ved at man latterliggjør mot og vågestykker og kaller det dumdristighet.

Vi kan lage oss en skala for som går fra passivitet til aktivitet som er slik:

Aktivitet
Direkte tale
Mot
Umiddelbar reaksjon
Dristighet
Fysisk atletisk kroppsbeherskelse
Tar opp konflikt direkte
Direkte aggressiv


Passivitet
Forsinket reaksjon, etterpåklokskap eller straffereaksjoner i ettertid
Forsiktighet
Prokrastinering (utsettelse av oppgaver)
Forherligelse av passivitet hos andre, forsøker å påvirke andre til å være passive for å slippe å ta konflikten selv.
Lar andre ta ansvaret for nødvendig direkte aggressivitet
Inaktivitet fysisk
Dekker over konflikt og tar den opp senere, når det ikke lenger er farlig for en selv.
Passivt aggressiv


Hvis vi ser på denne skalaen, er det tydelig at jo mer passivt man reagerer, dess mindre i nuet er man. For å kommunisere godt med hester, trenger man å være helt og fullstendig i nuet.

Nå vi skriver "direkte aggressiv" har dette ikke nødvendigvis noe med voldelighet å gjøre, men at man tar opp konflikt på en direkte måte. Et eksempel kan være at man tar konflikten med en hest med en gang, før konflikten har eskalert. For eksempel at en legger merke til at hesten setter skulderen imot en selv, og ber hesten om å flytte seg på en bestemt, men rolig måte. En passiv reaksjon vil være å ikke reagere med en gang, men etter hvert klage over at hesten tråkker en på tærne, og få noen til å hjelpe seg med å sette hesten på plass, siden den er så slem.

Sagt på en enkel måte; Sutring hjelper veldig dårlig overfor hester.

For at sutring og passiv agressivitet skal kunne virke, må man ha noen som er villig til å ta på seg skyld. Blant mennesker er det dessverre alt for mange som er villige til å ta på seg overgriperrollen, det vil si at man tar på seg skyld eller ansvar for at en annen person er lei seg eller sur.

Hester har imidlertid ingen formening om skyld. Vi bør i det hele tatt filosofere mer over spørsmålet om skyld, fordi vi i alt for stor grad er opptatt av å fordele skyld. Skyld er alltid rettet mot fortiden, og dveler ved hva som kunne ha vært. Dette er en svært passiv tankegang. Aktiv tankegang tenker alltid mer på nåtiden enn på fortiden. Fortiden kan man ikke gjøre noe med, annet enn å fordele skyld. Og det eneste denne tankegangen gjør, er at man kortvarig kan føle seg vel fordi man har lempet skyld på noen andre. Man kan også fokusere passivt på fremtiden ved å bekymre seg unødvendig mye om fremtiden, i en misforstått tro på at om man bekymrer seg, får man mer kontroll på det ukontrollerbare.

Fokus på skyld vil allikevel ende opp med at man fokuserer alt for negativt, og dette vil igjen innvirke på ens evne til å leve i nuet. Jo mer man fokuserer på skyld, dess mer vi man fjerne seg fra hestenes logikk og væremåte og gjøre det vanskeligere å kommunisere med dem.

Å komme seg fra en passiv tankegang til en mer aktiv fordrer ofte en massiv og langvarig endring på mange plan. Man må ikke bare klare å bli mer fysisk aktiv, men må også endre sin måte å se på verden på. Så lenge man fokuserer på fortiden, skyld, forsiktighet og kontroll, og setter pris på sin rolle som passivisert offer, kommer man ikke ut av rollen.

Og hestene vil fortsette med å overkjøre en.

Resultatet av at en tviholder på den passive rollen er at en blir tvunget til å kontrollere hestene på en passiv måte. Passiv sikkerhet betyr at en beror på tau, bitt, stengsler og kontrollerende metoder istedet for umiddelbar og direkte kommunikasjon. Aktiv sikkerhet betyr at en baserer seg på ferdighet, balanse, kommunikasjon og annen umiddelbar dyktighet i første omgang.

Vi har laget en sjekkliste som man kan bruke for å sjekke hvor passivt man lever og innvirker. Jo flere spørsmål du svarer "ja" på, dess større er faren for at du har et passivt reaksjonsmønster.

- Jeg blir ofte svar skyldig i diskusjoner, men i ettertid vet jeg ofte hva jeg skulle ha sagt. Det forteller jeg gjerne til andre venner.
- Jeg synes andre tar for mye oppmerksomhet, men jeg trekker meg heller tilbake enn å ta oppmerksomheten selv.
- Jeg kvier meg for å ta opp problemer med andre, og går ofte og irriterer meg i det stille.
- Jeg har ofte problemer med hester som er voldsomme eller sterke.
- Jeg synes mange hingster er skumle.
- Jeg er ofte redd for å ri, eller det er ihvertfall mye jeg aldri gjør, for eksempel å hoppe hindre eller ri alene på tur.
- Jeg liker bedre å kose meg med en kake og en bok enn å trene.
- Jeg blir ofte lei meg over ting folk sier til meg eller om meg. Folk er så ondskapsfulle.
- Jeg tror folk ofte kamuflerer ting de mener om meg og snakker stygt om meg bak min rygg.
- Generelt synes jeg at folk er alt for uforsiktige og passer for dårlig på hestene eller barna sine.
- Jeg bruker mye tid på å kontrollere at alle jeg er glad i lever så sikkert og trygt som mulig.
- Når noen har vært slemme med meg, får jeg lyst til å gå og gjemme meg bort. De får værsågod komme og be om unnskyldning om jeg skal bli blid igjen.
- Det skjer ofte at hester jeg håndterer er redde eller ustyrlige.
- Noen ganger når jeg har vært lei meg eller irritert lenge, eksploderer jeg i et voldsomt sinne, som nesten gjør meg forskrekket. Ofte skjer dette over en bagatell.
- Jeg har lært at man ikke må være sint, det er mindreverdig.
- Det er vanskelig å slutte å tenke over alle som har vært urettferdige mot meg i fortiden. Ofte bruker jeg en god del tid på å snakke om eller tenke på urettferdighet i fortiden.
- Jeg opplever alt dette snakket om dominans som utidig. For meg smaker dette for mye av tyranni og overgrep.
- Alle de som er slemme med meg er en form for overgripere. De må ta ansvar for hva de gjør med meg.
- Andre kommenterer ofte at barna eller dyrene mine er uoppdragne. Det har de ikke noe med. Folk blander seg opp i alt! En skal ikke kontrollere alt her i verden.
- Jeg ligger ofte våken om natten og bekymrer meg over fremtiden eller grubler på skyldspørsmål.
- Jeg har lett for å tro at generelle beskrivelser, slik som denne, er spesielt rettet til meg. Dette kan være fordi jeg ikke klarer å tro på at folk sier det de mener direkte, og når de ikke sier noe, er det fordi de ikke har noe å meddele. En passiv måte å si noe på, er å snakke i generelle vendinger, og late som om en snakker generelt, når en egentlig mener å ramme en spesiell person.


Hvis du svarer ja på mange av disse spørsmålene, er det fare for at du ikke er direkte nok i din kommunikasjon med hestene. Da oppleves du som vag, svak og utydelig for hesten, som mister respekten for deg, og blir mindre oppmerksom og lydig.

Vi skal beskrive en aktiv væremåte senere, i et tillegg til dette innlegget.


Share on Facebook Share on Twitter
Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Jul 11, 2011 9:52 am 
Offline
White Lady
User avatar

Joined: Wed Apr 06, 2005 4:18 pm
Posts: 3873
Location: Eriksbråten, Skotterud
En aktiv personlighet er aller mest effektiv for å kunne kommunisere godt med hester og ri godt. Derfor er det verd å studere hva som er kjennetegnene for en aktiv væremåte. Noen eksempler kan være:

- Du er ganske umiddelbar i din respons på omverdenen. Det betyr ikke at du nødvendigvis spruter ut den første ufølsomme kommentaren som faller deg inn, man kan være direkte uten å være uvennlig.
- Du våger å være ærlig og umiddelbar, selv om du er i mindretall.
- Du er ikke redd for å være alene.
- Når du snakker med folk, føler du deg trygg, og du sier det du mener uten å være redd for hva den andre vil mene. Du er smart nok til å klare å stå for noe uten å dermed være uforskammet. Uforskammethet beror oftest på usikkerhet.
- Hvis noen sier noe som du synes virker fornærmende mot deg, spør du med en gang, og får oppklart misforståelsen. Som regel er det jo bare en misforståelse. De fleste mener ting vel.
- Du liker å forsøke deg på nye ting, og prøver gjerne ut nye idretter eller blir med på morsomme ting som andre foreslår.
- Du tar gjerne ordet i forsamlinger.
- Hvis du er uenig med noen, og det er et viktig tema for deg, sier du hva du mener der og da. Diskusjon er morsomt, men ikke nødvendigvis for å vinne.
- Konkurranse er gøy. Det er morsomt å vinne selvsagt, men det er ikke krise å tape. Taper du, blir du litt skuffet, til og med kanskje litt sur, men det går snart over.
- Du gidder skjelden å dvele ved urett som har skjedd før. Her og nå er det som gjelder.
- Hvis noen forsøker å få deg til å gjøre noe du ikke vil, sier du nei uten videre. Om noen prøver å utnytte deg, sier du fra med en gang. Egentlig er det skjelden noen forsøker å utnytte deg. De vet hva du står for.
- Du har egentlig aldri noe særlig problem med hester. Det skjer ofte at hester som andre mener er umulige, er snille som lam sammen med deg.
- Når du rir, lærer du hele tiden av de fysiske kreftene som påvirker deg. Det er lettere og lettere å balansere og følge med på bevegelsen, og å kontrollere hesten på en følsom og direkte måte.
- Du kommer skjelden etter i bevegelsen og i reaksjonene i forhold til hesten i ridningen, fordi du alltid er våken og tilstede. Det setter hesten pris på. Den liker en våken kommunikasjonspartner, og du liker å være presis.
- Du har lett for å få andre til å følge deg.
- Du blir aldri fornærmet og trekker deg unna. Det fjerner deg jo fra der det skjer, og da kan man jo ikke påvirke noe?
- Når du sover, sover du. Får du ikke sove, står du opp og gjør noe istedet. Og deretter sovner du godt.
- Du er litt trøtt av folk som hele tiden henger seg opp i fortiden og sladrer om hva andre har gjort med dem. Du vil heller ut og utrette noe nå.
- Du bekymrer deg skjelden. Hvis det er noe du tenker på om fremtiden, gjør du noe med det, slik at du forsikrer deg om at du er forberedt, og så tenker du igjen på nåtiden.
- Andre kommer ofte til deg og ber om råd eller hjelp.

En person som har en aktiv personlighet på denne måten, vil umiddelbart forstå seg på hester. Det er derfor denne personen nesten aldri vil måtte komme i konflikt med en hest eller oppleve at hesten blir redd eller umulig. Hesten stoler automatisk på en slik person.

Det nytter lite å komme med metoder og råd for å mestre hester hvis man grunnleggende har en passiv personlighet. Det som virkelig nytter, er å forsøke å bli mer aktiv. Mange vil hevde at det ikke er mulig å forandre seg, men det er det. Man må bare forstå problematikken og at den griper inn i hele tilværelsen, både psykisk og fysisk.

Den viktigste grunnen til at man ikke forandrer seg er at man ikke er klar over at forskjellen finnes, og at den er viktig for en selv. Den nest vanligste grunnen er at man ikke vil forandre seg, fordi man mener at den passive måten å reagere på er den mest høyverdige.

Det er allikevel interessant at skurken i filmer svært ofte er portrettert med et passivt-aggressivt reaksjonsmønster mens helten er aktiv. Det skulle kanskje bety at vi instinktivt hyller den aktive måten?

Hesten gjør ihvertfall det.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Jul 11, 2011 11:42 am 
Offline
White Lady
User avatar

Joined: Wed Apr 06, 2005 4:18 pm
Posts: 3873
Location: Eriksbråten, Skotterud
I denne sammenhengen skal jeg våge meg på noen eksempler fra filmverdenen.

Aktiv:
Image

Passivt-aggressiv:
Image

Passivt-aggressiv:
Image

Aktiv:
Image

Noe å tenke på? Vi skjønner kanskje mer instinktivt hvorfor hestene vil følge den ene personligheten og ikke den andre? 8)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
New topic Reply to topic   [ 3 posts ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2011 Trollspeilet