Google+

Login

New topic Reply to topic   [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Del 79, Enkel feilsøking, hest
PostPosted: Tue Aug 23, 2011 9:48 am 
Offline
White Lady
User avatar

Joined: Wed Apr 06, 2005 4:18 pm
Posts: 3873
Location: Eriksbråten, Skotterud
Vi har noen enkle tommelfingerregler som vi kan gå etter når vi skal begynne å finne ut av hvorfor hesten har feil eller belastningsskader. Disse tipsene gjelder selvsagt ikke absolutt og i alle tilfeller, men de kan ofte gi en god pekepinn til hvor vi skal lete videre. Vi kommer til å gå nærmere inn på mange av disse områdene i senere kapitler.

Feil kan ofte komme av tannproblemer, utstyrsproblemer og hovproblemer, og vi råder alle til også å konferere med slike fagfolk når man møter problemer. Selvsagt skal man også konsultere veterinær når hesten har problemer, og man starter kun gjenopptrening i samråd med veterinær. Imidlertid er det svært viktig at man når man skal trene opp igjen etter skade, ikke gjentar den feilen som var årsaken til skaden, men benytter sjansen til å forsøke å trene mer riktig. Behandling av en god, helhetlig hesteterapeut som kan justere låsninger og gi tips til massasje eller strekking kan også være en god hjelp.

Hesten bukker.
Hvis hesten bukker, steiler eller sparker når vi rir, er det stor sannsynlighet for at den har en stivhet eller en låsning ett eller annet sted i ryggraden eller i bakbena. Dette gir seg oftest uttrykk i galoppfatningene og i galoppen, fordi hesten ikke kan gjøre en galoppfatning eller et sprang i galoppen uten å bruke ryggen. Hvis det da er en låsning i rygg eller bakpart, vil det gjøre vondt akkurat idet vi fatter galopp eller ber hesten om noe som belaster den delen av ryggen, og hesten vil protestere. Det er naturlig for hesten å forsøke å fjerne låsningen ved å sparke bakut.

Det kan også være at rytteren rir med låste hofter eller at salen ikke passer, og dermed klemmer eller gnager. Feilen oppstår i de aller fleste tilfeller opprinnelig fordi rytteren rir med låste eller inaktive hofter eller ikke har full forståelse for viktigheten av ryggsving.

Hesten gaper
Hvis hesten gaper, skjærer tenner, stikker ut tungen, smeller med tennene, eller på lignende måte er urolig i munnen, er det med stor sannsynlighet manglende bæring og bevegelighet i ryggen og i bakbena. Kjeven henger sammen med ryggraden, og måten ryggen svinger på, innvirker også på munnen. Årsaken kan være for mye ridning med hestens hals krøllet sammen eller for hard hånd, men det kan også være andre årsaker.

Hesten slår sko
Når hesten stadig smeller bena inn i hverandre, tråkker på forbena med bakbena, stryker forben eller bakben inntil hverandre eller på annen måte stryker seg, betyr det at hesten ikke går korrekt over ryggen. Hvis ryggen svinger korrekt, vil bena også svinge riktig. Hvis hesten har gått slik over lang tid, kan bena og høvene ha blitt skjeve, og det kan se ut som om det er blitt permanent, og det ikke er noe å gjøre med problemet. Fikser man ryggvirksomheten og får hesten under hjelperne, blir oftest problemet borte over tidq.

Hesten padler med forbena
Padling med forbena betyr at hesten slenger forbena ut til siden for hvert steg. Dette sliter på leddene og er regnet som en feil. Det kommer nesten alltid av at hesten går med ryggen senket og spent, og har lært seg å vri på skuldrene for å få løftet forbena allikevel.

Hesten går med hodet i været
Hvis hesten ikke vil strekke seg ned og frem til tøylen, selv om vi sitter korrekt og rir riktig, kan den være stiv i kroppen, den kan ha vært feiltrent og ha utviklet feil muskulatur, eller den er rett og slett ikke trent. Her er Müselermetoden svært effektiv.

Hesten går med hodet bak lodd og bak kontakten uansett hva man gjør
Hesten har lært å unngå bittet ved at den har blitt ridd med en sagende eller tilbakevirkende hånd og manglende aktivitet bakfra. Dermed virker ikke ryggen slik den skal. Her kan det hjelpe med langvarig ridning på slakk tøyle slik at hesten igjen våger å søke etter bittet eller at en dyktig rytter som forstår seg på bakbensaktivitet igjen får bakbena og ryggen til å bære og dermed hesten til å ta bittet.

Hesten pisker med halen når den ris
Alle hester pisker med halen når den er irritert på insekter, men vi kan lett se når hesten pisker med halen hele tiden, fordi ryggen ikke virker helt som den skal. Hvis vi tvinger hesten til å gjøre vanskelige øvelser uten at ryggen er med, vil halen piske. Halen er en integrert del av ryggraden, og vi kan bruke den som en feildetektor.

Hesten slår hodet i været plutselig
Når hesten slår hodet i været, betyr det at rygg og bakpart svikter og ikke er med. Hvis hesten gjør det i overgangene eller for eksempel når vi setter oss ned i salen, betyr det at vi gjør noe feil.

Hesten er svært vanskelig å sitte på i trav eller galopp
Hvis det kjennes ut som om hestens bevegelse spretter en ut av salen for hvert steg, er det fare for at hesten går med stive bakben eller spent rygg. Hesten skal fjære landingen, selv om den går med store og uttrykksfulle steg.

Hesten pruster aldri når den ris
Hvis hesten aldri pruster når den ris, er det stor sjanse for at den ikke fungerer skikkelig over ryggen.

Hesten vralter eller vrir på bakbena
Hvis man betrakter hesten bakfra, skal den sparke fra rett bakover med hele bakbenet, det vil si at ingen deler av bakparten skal vri seg i løpet av steget. Hesten skal heller ikke på noen måte vippe eller vralte fra side til side. Gjør den noe av dette, er det på grunn av at ett eller flere ledd kollapser eller stiver seg av, og hesten belaster skjelettet istedet for musklene.

Hesten fører hasen bakover idet den løfter bakbenet
Hesten har mistet ryggen og bærer seg ikke riktig med bakbena.

Hesten begynner med et forben når den går frem fra firkantet holdt
Hesten har vennet seg til å skuffe seg frem med forbena, og mister ryggen fordi bakbena ikke er aktive i bevegelsen.

Hesten napper stadig hardt i tøylen
Ofte et tegn på at det er spenninger i ryggen.

Hesten rister på hodet og nakken
Den forsøker å riste ut spenninger. Gir man tøyle og lar den strekke seg, vil ofte spenningene avta. Det kan også være at hesten er sliten i nakken under treningen og sier fra at den snart trenger å hvile litt.

Hesten klarer bare å fatte galopp til den ene siden
Hesten er stiv i den ene siden og svak i den andre. Det hjelper å arbeide med å smidiggjøre og styrke hesten på begge sider. Pass på å ikke trikstrene hesten til å fatte over en bom eller slikt, siden hesten da kan lære seg å fatte med forparten først, og et slikt triks kan være vanskelig å trene bort igjen.

Hesten er vanskelig å stoppe.
Hvis hesten legger seg på bittet og løper når rytteren vil stanse den, er den enten spent i ryggen og dermed ulydig for vekthjelp, eller rytteren har ikke lært å stanse hesten med setet.

Hesten vil ikke gå alene på tur
Hvis hesten selv vil bestemme om den vil gå på tur, eller ikke vil gå først eller sist eller i det hele tatt har formeninger om hvordan den kan eller ikke kan gå, er det ikke rytteren som er leder, men hesten. Rytteren må lære seg å være en trygg og pålitelig lederskikkelse som hesten kan stole på.

Hesten skvetter ustanselig
Hvis hesten skvetter ustanselig og i det hele tatt er svært upålitelig selv om rytteren ellers er en trygg leder for hesten, kan det være at hesten har et problem i kroppen, særlig ryggen er den sårbar for. Hester som kjenner at de er mindre førlige enn andre hester, må være ekstra påpasselige overfor farer, og stikker med en gang de tror noe kan være farlig. Fjerner man problemet og hesten igjen fungerer som den skal, vil den bli rolig og pålitelig igjen.

Hesten går i passaktig skritt eller trav eller firetaktig galopp
Hesten er ikke skikkelig over ryggen. Ri frem og gi hesten plass til å få med ryggen og jobb med å få bakparten under. Müselermetoden er svært effektiv på hester som har mistet takten mer permanent.

Halen går oppover fra halefestet og bakover
Ryggen er spent og senket, eller det er en låsning ett eller annet sted i ryggraden.

Bakpipe og underarm er ikke parallelle i trav
Hesten har mistet sin diagonale stabilitet. Ryggen fungerer ikke som den skal. Vanligste tegn er at forbenet løftes høyere enn bakbenet klarer å følge med på.


Forkoden synker mer igjennom enn bakkoden
Hesten er på forpart.

Hesten har mer muskler i underhalsen enn over
Hesten bærer seg feil til vanlig.

Hesten har et søkk i ryggen der salen passer
Hesten bruker seg ikke korrekt over ryggen, slik at musklene i salleiet er blitt underutviklet. Det kan også være at salen klemmer. Avhjelpes ved å få hesten til igjen å bruke ryggen riktig.

Hesten har mer muskler i nakken enn i bakparten
Hesten går på forpart til vanlig.

Hesten har kuleformede muskelknuter eller store muskler midt på nakken, mens musklene rundt manken og under salen er små.
Hesten bærer seg ikke over ryggen, men nesten bare med skuldrene og nakken.

Hesten senker ryggen når den hopper
Hesten bruker seg ikke over ryggen. Lærer den å gå bedre over ryggen på bakken, vil den også basculere bedre når den hopper.

Hesten bukker på sprangbanen
Hesten har sannsynligvis spenninger i ryggen eller bakparten.

Hesten har belastningsskader i knærne (bak)
Sjekk om den beveger seg med vridning eller vralting sett bakfra eller om den går med stive bakben. (Spretter i travet, slik at det er vanskelig å sitte nede)

Hesten har belastningsskader i forbena
Hesten bærer seg ikke nok over ryggen og med bakbena. Det kan arte seg på forskjellige måter, slik at skaden oppstår på forskjellige steder, men alle belastningsskader i forbena, også de som kommer av skjevheter i forbena, kan avhjelpes ved bedre bæring over ryggen og bakfra. Mange skjevheter kan også rettes opp ved dette.

Hesten har kissing spines
Hesten går med spent og senket rygg, slik at horntappene kommer borti hverandre. Få ryggen til å strekke seg og svinge korrekt, så vil ikke lenger årsaken være der.

Hesten har skjeve høver
Kan komme av at man har en udugelig hovslager/verker, men også at hesten bevger seg skjevt. Finn ut av hvordan hoven egentlig er, enten ved å konferere med flere fagpersoner eller dra av skoene og verke etter naturmetoden (konsulter fagperson). Sjekk bevegelsesmønsteret til hesten og se om den går riktig over ryggen og om den er sterk og smidig nok til å bevege seg rakt. Høver forandrer seg etter som hesten beveger seg og sliter hoven, men forandringen går langsomt, ettersom hoven vokser ut helt oppe fra kronranden.

Hesten er sint på salen når du saler på
Salen passer ikke, eller det er noe i ryggen som ikke fungerer som det skal.

Hesten er sint på gjorden
Hesten kan ha stivheter eller låsninger rundt brystbenet, eller det er andre problemer med salen.

Hesten sparker, bukker, slår hodet i været eller protesterer på annen måte når du rir
Det kan være at du har kommet borti et stivt område som trenger løsgjøring og smidighetstrening. De områdene som har problemer, er de områdene vi må jobbe med.

Hesten skummer så mye i munnen at det renner skum ut av munnen hele tiden
Hesten klarer ikke å lukke munnen og klarer ikke å svelge unna spyttet. Det kan tyde på at den er for spent i nakken og for kort foran i forhold til rygg og bakpart.

Hesten blir så trang rundt ganasjene at spyttkjertlene buler
Hesten klarer ikke å løfte seg ut av manken ved hjelp av rygg og bakpart, slik at nakken får den friheten den trenger til å bære seg. Nakken blir snever og trang, og spyttkjertlene rundt strupen kommer i klem.

Hesten klarer ikke å strekke nesen foran neseryggens loddplan
Det er en låsning i nakken eller ryggen. Kan avhjelpes ved trening av bakparten, sidebevegelser, overganger, samlende øvelser, sammen med behandling av en dyktig terapeut. Varier med strekking over ryggen og Müselermetoden.

Hesten løper og er vanskelig å få til å ro seg
Hesten er ikke over ryggen og har mistet takten. Bruk Müselermetoden og finn takten og balansen, så vi hesten slutte med å løpe.

Hesten er treg og død for skjenklene
Hesten er sannsynligvis stiv og fungerer ikke som den skal over ryggen. Hvis rytteren låser hoftene, rir man med håndbrekket på. Gjør man det over tid, kan hesten bli svært stiv og død i ryggen og treg i bevegelsene. Mye mykgjøring og ryggvirksomhet, fokus på rytterens hofter, ridning på tur i lettridning kan hjelpe.

Generelt kan vi bemerke at hesten også kan være generelt ulydig og egenrådig. Imidlertid er det nesten alltid også en annen årsak til vedvarende problemer. Får hesten lov til å fortsette med å gjøre som den vil, kommer gjerne problemene til å forsterke seg. Vi må altså ta ansvar for å begynne med å bestemme at hesten skal bevege seg annerledes og mer korrekt.

Dette avstedkommer gjerne store protester fra hesten. Disse protestene kan vi alltid ta som veivisere og videre pekepinner på hvor hesten har problemer. Vi kan ikke la være å be hesten om en korrekt bevegelse, selv om den ikke vil. At den protesterer, betyr bare at det er vanskelig eller uvant for den.

Imidlertid er det viktig at man forsikrer seg om at man ikke rir på hesten ennå en feil, for når hesten protesterer, kan det jo også være fordi vi gjør noe feil. Derfor er det viktig å ha hjelp til å korreksjonsri en hest.


Share on Facebook Share on Twitter
Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
New topic Reply to topic   [ 1 post ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2011 Trollspeilet